28 окт. 2020

Обсерватория за идеи 2D

Обсерватория за идеи 2D е доброволно и независимо сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, което обединява своите членове за разработване и осъществяване на идеи, свързани с запознаване на децата с науката и върховите технологии, опазване на биоразнообразието, съхраняването на специфичния български бит, традиции и култура, както и активно участие и иницииране на социално значими каузи.

Екипът, съставляващ се от млади и активни габровци и граждани на Република България, има 11 успешни проекта с образователна насоченост, част от които са конкурсът „Звездни градове“, инициативата за създаване на технически обезпечено работно пространство за деца и техните ментори „Училище за дронисти“ и „Летни Мотивационни Лагери“, където далеч от шумовете на града деца и възрастни общуват заедно на теми свързани с бъдещето.

Към днешна дата двама активисти от сдружението работят по най-сложният и значим проект в историята на „Обсерватория за идеи 2D“ – от млечни продукти с изтичащ срок на годност да извлекат по опростен и ефикасен начин млечна киселина, която да е в основата на био разградима пластмаса (PLA). Продуктът ще бъде превърнат в консуматив за 3D принтери, които ще могат да отпечатват предмети, които не замърсяват околната среда.