Регламент на Онлайн кампания на Bloomberg TV Bulgaria по повод 5-тия рожден ден на медията

Кампания, организирана от „Инвестор ТВ“ ЕООД (Bloomberg TV Bulgaria) – София, има следните цели:

  • Утвърждаване на Bloomberg TV Bulgaria като отговорна към бизнеса медия, която винаги използва всички свои налични ресурси, за да предостави актуална информация и да представя добри бизнес практики и креативни решения. За да подкрепи сектора в предизвикателни ситуации, като например тази с пандемията COVID-19, и по повод честването на 5-тата си годишнина, телевизията ще подаде ръка на тези представители на бизнеса, които често в условия на криза могат да предложат решенията за излизането от нея – стартъпите.

  • Фокусът на кампанията ще бъде не само представяне на събралите най-много подкрепа участници, насърчавайки иновативните идеи, но и ноу-хау, който стартъпите ще получават в резултат на кампанията.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

В проекта могат да участват стартиращи дружества, които искат да развият и разширят своята мрежа, своите продукти и/или услуги и да популяризират своята дейност. Стартиращите фирми трябва да отговарят на следните три критерия за участие:

1.да са със седалище в България;

2.да имат разработен готов иновативен продукт или услуга;

3. да съществуват не повече от три години;

Кандидатстването се извършва чрез предоставяне на информацията за дружеството, както следва:

  1. Фирма на юридическото лице, ЕИК, адрес, представляващ дружеството;
  2. Дата на регистрация на дружеството;
  3. Представяне на иновативния си продукт/услуга с приложени поне 3 снимки за илюстрация;
  4. Кратка обосновка на причините за участие в проекта;
  5. Посочен уеб сайт и/или официална страница в социалните мрежи на дружеството
  6. Декларация за достоверност на предоставената информация, лични данни и запознаване с условията – по образец;

Механизъм на кампанията:

Всички стартиращи дружества, заявили участие в проекта по посочения горе начин, отговарящи на изисквания за участие, получават допълнителни въпроси от редакцията на Организатора и краен срок за отговор. Въз основа на получената информация и снимки се подготвят подробни визитки, представящи дейността, мисията, историята и проекта на стартъпа.

Всеки участник се представя в уеб страница, специално създадена за кампанията.

Въз основа на потребителския вот* петте стартиращи компании с най-много гласове се обявяват за победители.

*гласуването се осъществява от всеки онлайн потребител, с изключение на организатора и неговите служители. Гласуването се осъществява през специално създадената уебстраница за кампанията. Гласуването се извършва чрез натискане на бутон „подкрепи“, който ще бъде поставен към визитка на всеки участник.

Награда:

Петимата победители (петте стартиращи компании с най-много гласове на потребители, както е посочено горе) ще получат безплатни консултации от екип от три до пет ментори (консултанти), които Bloomberg TV Bulgaria е избрал предварително. Менторите са изявени специалисти в създаването и управлението на компании и привличането на първоначален и допълнителен капитал. и са обявени на уеб сайта на кампанията. Консултантите ще съветват победителите как да подобрят своя продукт и услуга и как да ги представят на инвеститорите. Всяко от петте дружества ще има възможност да получи консултация за компанията си.