12 ное. 2020

Contipso Learning

Contipso Learning е комплексната уеб базирана платформа (SaaS), която осигурява среда за взаимодействие между обучители и обучаеми, създадена в унисон с визията на компанията за свят, в който хората свободно споделят знания и умения, даващи възможности за творчество и развитие по забавен и щадящ времето начин. Основната цел на Contipso Learning е създаване, предоставяне, потребяване и възприемане на електронно обучително съдържание по възможно най-щадящия времето на потребителите начин. През октомври месец 2020 година системата стартира в своята пълна функционалност.

Contipso LMS е система за управление на обучителния процес от следващо поколение, която осигурява качествено потребителско преживяване на всички участници в обучителния процес, независимо от устройството, което използват. Системата предлага широк набор от интуитивни инструменти за управление на достъпа, комуникация, мониторинг и отчитане на представянето на отделните потребители. Обучителния процес се провежда, чрез използването на интерактивен плеър на обучително съдържание, който осигурява адаптивно представяне на обучителното съдържание за максимален комфорт под всяко устройство.

В пакета e включен и Contipso Author, който представлява интернет базиран инструмент за изготвяне на мултимедийно обучително съдържание, което си взаимодейства в максимална степен с обучаемия. Лесно и бързо създавате на интерактивни слайдове на база на множество предварително подготвени шаблони, управление на обучителния път, интерактивни въпроси и тестове, лесно и мощно конфигуриране на завършване и оценяване, готови компоненти, които пестят вашето време. Пълна интеграция с Contipso LMS за организиране и управление на обучителния процес, с Contipso Market за достъп до множество безплатни и платени обучителни ресурси.