30 окт. 2020

ЕнтоСинерджи

ЕнтоСинерджи е първата регистрирана в системата на БАБХ ферма за развъждане на щурци и преработването им за храна на хора и животни в съответствие с действащото законодателство. Една от целите на иновативния бизнес е протеина от насекомите да се използва за храна на хора. Насекомите могат да бъдат източник на пълноценни белтъчини, витамини (В1, В2, В12), макро и микро елементите (Fe, Ca, Mg, Zn и др.) в зависимост от вида, стадия на развитие на насекомото, както и от диетата му.  Друго предимство на насекомите е тяхното производство – те се размножават бързо и имат висок коефициент на преобразуване на фуражите, както и нисък отпечатък в околната среда през целият им жизнен цикъл.

Иновативният продукт представлява хранителна добавка – брашно от изсушени щурци и последващо производство на протеинови блокчета с високо съдържание на белтъчини, както и на чипс от цели щурци с различни вкусове, които ще бъдат полезни за хора с необходимост от разнообразяване на хранителният им режим, както и на хора подложени на големи физически натоварвания – спортисти, танцьори и др.

Използването на вторичната биомаса, отделяна по време на жизненият им цикъл като почвен обогатител със съдържание на NPK 4-2,5-1 е друга цел на фермата. Това е органичен тор с много добри качества за подпомагане на вегитативния растеж на растенията без синтетични подобрители. В момента екипът на фермата работи върху намаляване на влиянието на човешкият фактор при отглеждането на насекомите във фермата – т.е. разширяване на нейното автоматизиране.

Автоматизацията се прави с цел подобряване на качеството на крайния продукт, увеличаване на обема на производството и намаляване на себестойността на произвеждания протеин и съпътстващите го продукти. Това се осъществява чрез намаляване на разхода на ел. енергия и оптимизиране на хранителните режими в различните стадии на жизненият цикъл на насекомите. Екипът работи усърдно и върху създаването на лаборатория за вътрешен качествен контрол на произведената продукция, което ще наложи разкриване на нови работни места за биотехнолози, микробиолози и инженер-химици.