05 ное. 2020

ОСНОВА

Основа – съветник за устойчив бизнес

„Основа“ е компания, която помага на различни бизнеси да преминат към основите на устойчивото развитие, помагайки им от гледна точка на структуриране, развитие и позициониране на пазара в дългосрочен план. Компаията е съвсем млада – стартира през 2020-та година, и вече има двама клиенти в портфолиото си.

Иновативният проект помага на компаниите при спестяване на разходи, оптимизиране ефективността на ресурсите, управление на отпадъците, намаляване на потреблението на вода и енергия. Предлага решения по отношение на намаляванете на репутационния, регулаторния и оперативния риск чрез изграждане на устойчива верига за доставки, и помага върху създаването и задържането на корпоративна репутация, с която компаниите да се отличат при привличането на най-добрите таланти на пазара на труда, както и нови клиенти.