Календар

Кандидатстване:
от 19.10. до 15.11.2020
Гласуване:
от 19.10. до 29.11.2020

Регистрационна форма

Обща информация за компанията и нейната дейност/иновативен продукт; Основни критерии за участиe - компанията да бъде със седалище България, да има разработен иновативен продукт/услуга, съществува не повече от 3 години на пазара;

[формат: jpg,png; landscape]