22 окт. 2020

StudyHub

StudyHub е първото денонощно пространство за учене върху философията на споделените работни пространства. То е оборудвано с помещения за самостоятелно учене и с общи зони, в които студенти от различни университети и специалности могат да учат или да присъстват на събития.

StudyHub се намира на адрес ул.“Акад. Жак Натан 10“ в Студентски град, в близост до спирки на градския транспорт, с денонощен достъп и без почивен ден, с адаптирана среда за хора в неравностойно положение и с постоянно дистанционно видеонаблюдение за сигурност. Влизането става с абонамента карта, с каквато могат да разполагат студенти от всички университети.

Помещението се състои от две зали, една за учене и една мултифункционална за учене и събития, като са обзаведени с барбарони и работни маси/бюра/, отделени едно от друго със странични панели, с цел изолиране от останалите посетители. Според заниманията, групите или събитията могат да се изпълнят различни конфигурации на подредба. Също така, в едната зала за учене има проектор, който се изполва за определени събития или групи от хора.

В StudyHub имаме посетители от всички водещи университети в София. Сред тях са предимно студенти от Софийски университет, УАСГ, Медицински университет и други. Това се дължи на повечето материал за учене от специалности като Медицина, Право и Архитектура. Активността по време на сесиите е най-висока, като сме имали дни, в които в библиотеката е нямало свободни места.

StudyHub е предпочитано място от студентите и средище на млади и будни хора. Очакваме растеж през следващата акдемична година и имаме планове за второ пространство.