10 ное. 2020

Vendofin

Vendofin.com e платформа, която предоставя иновативен начин за продажба и покупка на активи и вземания чрез онлайн аукциони. Платформата стартира с възможност за продажба на имоти, а скоро ще бъдат достъпни категории като: превозни средства, оборудване и машини, плавателни съдове, корпоративни и търговски заеми, лоши дългове и други. Сигурност, бързина и прозрачност са водещите принципи на Vendofin. Сигурността на онлайн аукционите се гарантира посредством най-високи стандарти за криптиране на данните.

Едно от предимствата на Vendofin е, че дава възможност на продавачите сами да определят минимална цена за продажба, стартова дата и час, типа аукцион, както и неговата продължителност. По този начин се осъществява пълен контрол върху процеса и се постига оптимална цена. Наддаването започва над минималната цена и купувачът с най-висока оферта печели. Продавачът може да определи и цена за директна покупка, при която може да се сключи сделка без аукцион – така се избягва наддаване с други участници.

Идеята за платформата се заражда след анализ на възможните решения в областта на проблемните вземания в Европа и САЩ, от където се оказва, че те действат предимно като рекламни или информационни портали. Ясно проличава нуждата от централизирана онлайн платформа, която да улесни намирането на купувачи за голям брой активи и да ускори процеса по реализиране на сделка.Така се стига до идеята за реализирането на онлайн аукциони, които да дадат възможност най-добрата оферта да спечели. Щом продавач и инвеститор срещнат своите цели и очаквания, сделката става факт.