02 ное. 2020

Volontime

Volontime e социална мрежа за добри дела. Чрез платформата темата и реалните действия за добрите дела се изнасят в обособено, собствено и интерактивно място, което да изгражда връзки между хората и организациите от различен тип, които бързо, лесно и по прозрачен начин да се намират, подпомагат, дават обратна връзка, заразяват още хора и организации да допринесат с добавена стойност за обществото – както за отделна личност, така и за по-мащабна група от хора.

В платформата се включват всякакви добри дела, насочени към различни целеви групи: хора в нужда, животни в нужда, организации в нужда, природа в нужда.Това е социална мрежа, управлявана от лични профили и организационни такива, а не от администратор, който да публикува нови. Потребителите и организациите с техните профили и страници са коректив на процесите в обществото, те са задвижващата сила, те избират на кого, колко и как да помогнат спрямо параметрите, които адресатът е заявил, че желае да получи като подкрепа.

В контекста на пандемията от COVID-19, екипът стартира и напълно новата функционалност „Дарявам“, като чрез нея всеки може да обяви безвъзмездно дарение на материали, умения/обучения или услуги, с които иска да помогнете на някого за неговото спасяване и развитие. Така хора и организации, нуждаещи се от тях, могат лесно и бързо да се свържат с дарителя. По този начин Volontime улеснява взаимодействието между страните.

Екипът на социалната мрежа за добри дела стартира Volontime уповавайки се на вярването, че има изключително голяма полза от създаването българска социална мрежа, която да предоставя на обществото нещо наистина значимо и социално ориентирано – взаимопомощ 24/7 за всякакви каузи, хора, организации, институции.