09 ное. 2020

Знам.бе

Знам.бе е платформа, която помага на ученици и учители да се справят по-добре в образователната среда в България.

Платформата към момента има две разработени предложения – едното насочено към кариерното ориентиране на учениците, а второто – към учителите. За учениците в „Знам.бе“ има разработен въпросник за професионално ориентиране, който в рамките на 5 минути дава представа кои са професиите, които биха били интересни за този, който е попълнил въпросника. Така учениците имат отправна точка и цел, към която се стремят със своето обучение.

Втората линия, по която „Знам.бе“ работи, е за насърчаване на добрите учителски практики и примери. За целта платформата стартира специалния подкаст „За Учителите“, който цели да сподели добри успешни практики от учители за учители и да ги мотивира да изпробват различни и иновативни техники на преподаване.

Бизнес моделът на плафтормата е т.нар. freemium, като в момента основната цел на компанията е да достигне с безплатни ресурси до повече ученици и учители в България. На база на тези инструменти след време ще бъдат предложени платени услуги, с които да се надградят вече наличните ресурси.